be careful who you trust

the devil was once an angel

Share | 
Rangok
If I cannot move heaven, I will raise hell
Silent Brothers
❖ admin

avatar
i believe that emotions
Keresem :
new members
Tartózkodási hely :
❖ between the topics ❖
Hobbi :
❖ hobby? this page is my life ❖
Karaktered arca :
❖ faceless helper ❖
give us power
Felhasználó profiljának megtekintése


Kötetlen rangok
some things can't be bound to species


❖ Diák

Ide soroljuk azokat, akik az árnyvadász akadémián tanulnak, esetlegesen azokat is, akik mondén iskolába járnak.

❖  Tanár

Az árnyvadász akadémiai tanárok, a mondén világ tanárai rendelkezhetnek ezzel a ranggal.


Silent Brothers
❖ admin

avatar
i believe that emotions
Keresem :
new members
Tartózkodási hely :
❖ between the topics ❖
Hobbi :
❖ hobby? this page is my life ❖
Karaktered arca :
❖ faceless helper ❖
give us power
Felhasználó profiljának megtekintése


Démonok
demons are beings that serve the devil

❖  Sátán

Ő a Pokol Ura, egyben az irányítója és a felelőse: Lucifer. Ő volt az első, aki Istennel szemben toborzott maga mellé hozzá hasonló angyalokat, akik szintén nem voltak hajlandóak az Úr előtt letérdelni.

❖  Bukott angyal

Avagy a Pokol hercegei. A bukott angyal azon démonok halmaza, akik az emberek teremtését követően Lucifer vezetésével a Mennyben lázadást indítottak a Teremtővel szemben. Mihály arkangyal ezeket az angyalokat megfosztotta szárnyaiktól és letaszította őket a számukra kialakított helyre, vagyis A Pokolba. Nem a Sátán szerepét töltik be a Pokolban, de külön birodalmuk van, illetve saját démonjaik felett uralkodnak.

❖  Nagyobb démon

Erősebb képességekkel felruházott, idős démonok sorolhatóak ide, akik a Pokol urának és valamely Pokol hercegének engedelmeskednek.

❖ Démon

Társaikhoz képest még fiatal démonok, hasonlóak a nagyobb démonokhoz, ám kevésbé olyan erősek. Szolgálók, feltétlen hűséggel tartoznak Lucifernek és annak, akinek köszönhetik újjászületésüket.
 
Silent Brothers
❖ admin

avatar
i believe that emotions
Keresem :
new members
Tartózkodási hely :
❖ between the topics ❖
Hobbi :
❖ hobby? this page is my life ❖
Karaktered arca :
❖ faceless helper ❖
give us power
Felhasználó profiljának megtekintése


Tündérek
do not eat or drink anything a faerie gives you


❖  A Tündérek Udvarának Királynõje

Avagy a Seelie Queen, aki az Udvar tündérei felett teljes hatalommal bír. Jó kapcsolatot ápol a Klávéval, ugyanakkor igyekszik megőrizni a népe függetlenségét is.

❖  A Tündérek Udvarának tagja

Olyan tündérek, akiknek nincs speciális rangja az Udvaron belül, de a Királynő irányítása alatt élnek és cselekszenek.

❖  Tündérlovag

A Tündérek Udvarának vagy Ellenudvarának harcosai és képzett testőrei sorolandók ebbe a csoportba, tündérek vagy féltündérek.

❖  Szolgáló

A Tündérek Udvarának vagy Ellenudvarának, illetve a Vadűzésnek a szolgálói sorolandók ebbe a csoportba, tündérek, féltündérek és emberek.

❖  Udvarhölgy

A Tündérek Udvarának vagy Ellenudvarának udvarhölgyei sorolandók ebbe a csoportba, tündérek és féltündérek, főként nők.

❖   A Tündérek Ellenudvarának Királya

Avagy az Unseelie King, aki az Ellenudvar tündérei felett teljes hatalommal bír. Nem igazán érdekelt az árnyvadász-ügyletekben, így aztán a Klávéval sem áll szövetségben.

❖  A Tündérek Ellenudvarának tagja

Olyan tündérek, akinek nincs speciális rangja az Ellenudvaron belül, de a Király irányítása alatt élnek és cselekszenek.

❖  A Vadûzés vezetõje

A két Udvartól független csoportosulás vezetője, akit nem köt semmiféle törvény vagy szabály.

❖  A Vadûzés vadásza

A Vadűzés legkiválóbb harcosai sorolandók ebbe a csoportba, olyan tündér férfiak, akik a Vadűzésnek szentelik az életüket.

❖  Tündér

Ezen rang azokat illeti, akik egyik fenti csoportba sem tartoznak bele, mégis tündérek.

Silent Brothers
❖ admin

avatar
i believe that emotions
Keresem :
new members
Tartózkodási hely :
❖ between the topics ❖
Hobbi :
❖ hobby? this page is my life ❖
Karaktered arca :
❖ faceless helper ❖
give us power
Felhasználó profiljának megtekintése


Vámpírok
the night children are a wise and careful people


❖ Újszülött

Ide soroljuk azokat a vámpírokat, akik még nem igazán vannak tisztában a képességeikkel, illetve a vérszomjukat sem a lehető legjobb módon kezelik azaz nem régen köszöntötték őket ebben a különleges új életvitelben, ami most már örökre megpecsételte a sorsukat.

❖ Vámpír

Egyszerű vámpírok, akik a saját életvitelüket követik, nem tartoznak egyetlen egy klánhoz sem önmaguk urai.

❖ Klánvezér

Adott területi vámpírok vezére.

❖ New York-i klántagok

Ide soroljuk azon személyeket, akik a New York-i vámpír klánhoz tartoznak, melynek a vezetője Raphael Santiago.

Silent Brothers
❖ admin

avatar
i believe that emotions
Keresem :
new members
Tartózkodási hely :
❖ between the topics ❖
Hobbi :
❖ hobby? this page is my life ❖
Karaktered arca :
❖ faceless helper ❖
give us power
Felhasználó profiljának megtekintése


Vérfarkasok
i'm a werewolf, not a golden retriever


❖ Omega

Ide soroljuk azokat a vérfarkasokat, akik magányos életmódot folytatnak és nem rendelkeznek alfával.

❖ Falkatag

Ide soroljuk az egyszerű tagjait egy falkának, akiknek a szerepe különböző lehet, mint például felderítő, vadász avagy őrszem.

❖ Béta

Az Alfa bizalmasa és jobbkeze, rangban a második helyen áll a falkában.

❖ Alfa

Egyértelműen a falkának a vezetője, akinek a szerepét úgy lehet átvenni, hogy kihívja valaki az alfát, és aki élve kerül ki a harcból, azé lesz vagy éppenséggel marad a cím.

❖ Praetor Lupus tagja

Azon vérfarkasok tartoznak ide, akik tagjai a Praetor Lupus nevezetű szervezetnek, és annak szentelik az életüket, hogy segítsék az újszülött alvilágiak elhelyezkedését az árnyvilágban. További információ itt.

❖ Praetor Lupus vezetője

Az a vérfarkas, aki összefogja és irányítja az egész Praetor Lupus szervezetet.

Silent Brothers
❖ admin

avatar
i believe that emotions
Keresem :
new members
Tartózkodási hely :
❖ between the topics ❖
Hobbi :
❖ hobby? this page is my life ❖
Karaktered arca :
❖ faceless helper ❖
give us power
Felhasználó profiljának megtekintése


Boszorkánymesterek
warlocks, in all their bat-winged, cat-eyed glory


❖ Fõ boszorkánymester

Ide soroljuk egy-egy város vagy terület kinevezett boszorkánymesterét, akik fontosabb gyűléseken képviselik az adott boszorkánymesterek javát.

❖ Boszorkánymester

Egyszerű boszorkánymester, akinek már a kezében van a hatalma és pontosan tudja, hogyan kezelje. Nem rendelkezik semmilyen különleges kiváltsággal, gyűléseken nem vesz részt.

❖ Kezdõ, újonc boszorkánymester

Azon boszorkánymesterek, akik még a fiatal koruknak köszönhetően nem tudják megfelelően használni a képességeiket.

❖ Ifrit

A boszorkánymesterek egy speciális alfaja, azon boszorkánymesterek, akik képtelenek varázsolni. Bővebb leírás itt.

Silent Brothers
❖ admin

avatar
i believe that emotions
Keresem :
new members
Tartózkodási hely :
❖ between the topics ❖
Hobbi :
❖ hobby? this page is my life ❖
Karaktered arca :
❖ faceless helper ❖
give us power
Felhasználó profiljának megtekintése


Mondének
i'm only human and i bleed when i fall down


❖ Mondén

Egyértelműen ide soroljuk azokat az embereket, akik nem rendelkeznek semmilyen különleges képességgel, és egyúttal nem adatott meg nekik a Látás sem. Ebből adódóan pedig ők semmit sem vesznek észre a körülöttük lévő világból, a háborúból, amit az árnyékok között vívnak.

❖ Látó

Azon különleges csoportja az embereknek, akik nyitottságuknak köszönhetően magukénak tudhatják a Látást, és tisztában vannak azzal, hogy mégis mi is rejtőzik az árnyak között. Rendkívül ritka, hogy egy átlag ember nyitott legyen az árnyvilágra, és rengeteg koncentrációt igényel.

❖ Médium

A mondéneken belül azon csoport, akik különböző látomások segítéségével képesek olyan dolgokat megjósolni, amire a többi ember nem képes. Látják a jövőt, de ha eléggé erősek, akkor képesek a múltat is felfedni bárki életében. Viszont akadnak olyanok is közöttük, akik a túlvilággal és a halottakkal képesek kapcsolatot kialakítani néhány pillanat erejéig.

❖ Gyógyító

Egyszerű mondén, ahogy a többi, ám annyi különbséggel, hogy képes fizikai és szellemi gyógyításra. Ezen felül több adottsága nincs!

Silent Brothers
❖ admin

avatar
i believe that emotions
Keresem :
new members
Tartózkodási hely :
❖ between the topics ❖
Hobbi :
❖ hobby? this page is my life ❖
Karaktered arca :
❖ faceless helper ❖
give us power
Felhasználó profiljának megtekintése


Árnyvadászok
black for hunting through the night


❖ A Klávé tagja

A Klávé az összes aktív árnyvadászt összefogó szervezet. Ebbe a csoportba azok tartoznak, akik Idrisben, a Klávé szolgálatában dolgoznak, például diplomaták.

❖ Tanácstag

A Tanács a Klávé irányító- és döntéshozó szerve, ők írják a törvényeket és ők hozzák meg az összes árnyvilágra vonatkozó döntést. Az a néhány árnyvadász tartozik ide, aki az egész Klávét reprezentálja. A Tanács Valentine bukása óta nem csak árnyvadászokból áll, hanem minden alvilági faj egy-egy képviselőjéből is: a vérfarkasoktól Luke Garroway, a vámpíroktól Raphael Santiago, a boszorkánymesterektől Magnus Bane, a tündérektől pedig Meliorn.

❖ Konzul

A Konzul a legmagasabb rang a Klávéban, a Tanács választja meg határozatlan időre. Bár kevés végrehajtó hatalommal bír, a Tanács felett áll, szava van az általuk hozott döntések felett, és a törvényeket is igazgatja. Kinevezhet magasabb rangú árnyvadászokat, tárgyalásokat vezet le, illetve tanácsadóként járhat el az Inkvizítor számára. A Konzul és családja Idrisben él, a Gardban. A jelenlegi Konzul: Jia Penhallow.

❖ Inkvizítor

Az Inkvizítor magas rangú árnyvadászt jelent, akinek széleskörű beleszólása van az Intézetek és a Tanács dolgába. Az Inkvizítor felügyeli, hogy az összes árnyvadász a törvények és az Egyezmény szerint éljen. A tárgyalásokon általában az ügyész szerepét tölti be, ezért hozzáférése van a Lélekkardhoz, amit bármikor használhat. A Tanács beleegyezésével száműzhet másokat és megfoszthatja őket a rúnáiktól. A jelenlegi inkvizítor: Robert Lightwood.

❖ Intézetvezetõ

Egy adott városban elhelyezett Intézetnek a vezetője. Ő az, aki az adott Intézetben élő árnyvadászokat vezényli.

❖ Árnyvadász

Teljes jogú árnyvadászok, akiknek a kiképzése már véget ért. Ők azok, akiket bátran küldenek bevetésekre, függetlenül attól, hogy valamelyik Intézetben tanulnak-e, vagy Idrisben élnek.

❖ Újonc

Azon árnyvadászok, akik valamelyik Intézetnél élnek, de még kiképzés alatt állnak és úgymond nem vizsgáztak le, hogy teljes jogú árnyvadászokká válhassanak.

Sponsored content

i believe that emotions
give us power

1 / 1 oldal
 Similar topics
-
» Kamakura hegyi falu
» Hasadék-kanyon
» Az világ nemessége, birodalmak, etikett

Permissions in this forum:Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
pulvis et umbra sumus :: kezdetek :: Tájékoztatás-
Ugrás: